Жаңы мезгил: Демократиялык коомдо профессионалдык гезит кандайча түзүлүшү керек