რეცენზიები

წიგნის თავები

წიგნის შეკვეთა

წიგნის ქართულ ენაზე გამოცემა განხორციელდა ღია საზოგადოების ინსტიტუტის და საერთაშორისო კვლევებისა და გაცვლების საბჭოს (IREX) მხარდაჭერით.

მედია მენეჯერთა კლუბის პროექტის ფინანსური მხარდაჭერა განახორციელა: